Tributari

Dret Tributari


Assessorament fiscal preventiu, dissenys fiscals, reclamacions econòmico-administratives, procediments davant la jurisdicció contenciós-administrativa.


En aquest àmbit, els professionals de la firma intervenen oferint un assessorament fiscal preventiu; preparant dissenys fiscals a la mida de les necessitats dels nostres clients; elaborant projectes per minimitzar costos fiscals; assistint, si s'escau, a les actuacions de la Inspecció Tributària; redactant els escrits d'al·legacions, instàncies, etc. dirigits a l'Administració Tributària competent; interposant els recursos administratius pertinents; intervenint en totes les fases de les reclamacions econòmico-administratives que calgui interposar; i assumint la direcció lletrada dels procediments que es segueixin en l'àmbit contenciós-tributari.