Concursal

Dret Concursal


Assessorament previ, econòmic i laboral, i tramitació íntegra dels procediments concursals.


La intervenció dels professionals del bufet en aquest àrea abasta, principalment, l'assessorament previ, tant econòmic com laboral, a l'empresa o empresari que no pot complir regularment les seves obligacions o que preveu que no podrà fer-ho, tota la tramitació íntegra del procediment concursal, incloent els recursos pertinents, la preparació de propostes de conveni i l'eventual liquidació de l'empresa; així mateix, la defensa dels interessos d'aquelles empreses que puguin veure's afectades, en qualitat de creditors, per procediments concursals. La firma compta amb una dilatada experiència en els anteriors procediments concursals més habituals, les suspensions de pagaments i les fallides, que, des del setembre de 2004, amb l'entrada en vigor de la Llei Concursal, es tramiten sota la denominació unitària de concurs, comptant ja també amb una àmplia experiència en tramitacions fonamentades en aquesta nova Llei Concursal.