Vicenç Navarro Betrian, Advocat

Vicenç Navarro Betrian, Advocat

v.navarro@rraadvocats.com


Llicenciat amb grau en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, promoció 1983. Cursos i seminaris en matèries socio-laborals, tributàries comptables i financeres. Col·legiat a l' l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 1986. Idiomes: català, castellà i francès.


Iniciant-se com a advocat, primer en l'àmbit de l'Administració pública a l'any 1984, passa després per l'empresa privada. A l'any 1990, va obrir el despatx com a professional lliberal, incorporant-se a l'estructura del bufet Rabionet & Associats, l'any 1992. Dins del camp professional ha actuat, en l'àmbit privat, com a assessor de col·lectius empresarials. Ha dirigit procediments i ha assessorat en l'àrea del Dret civil (successori, arrendaments, etc.), administratiu (reclamacions diverses, sancions, tributs) i mercantil (constitucions i Dret societari en general, contractes i litigiositat mercantil, etc.), si bé molt especialment en temes socio-laborals (acomiadaments, expedients de regulació, pensions i Seguretat Social en general, etc.), tant a particulars com a empreses. En l'àmbit de l'Administració Publica, actua com a assessor de sectors laborals i funcionarials dels serveis públics, -personal i gestió pública-. És soci i Director del Departament Socio-laboral -especialitzat en tot l'àmbit de gestió i assessorament d'empreses (nòmines, assegurances i tramitacions legals)- de la societat de gestió jurídico-laboral ADIEXAGEST, S.L., i també d’un departament propi de gestió socio—fiscal-laboral, però sempre mantenint la vinculació i amb estreta col·laboració amb el bufet.