Teresa Aranzana Aresté, Advocada

Teresa Aranzana Aresté, Advocada

t.aranzana@rraadvocats.com


Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, promoció 1997. Completà els seus estudis a la Universitat de Dret de Ginebra, Suïssa. Obtingué, l'any 2002, una de las beques atorgades per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona per realitzar pràctiques de Dret alemany al despatx d'advocats Kanzlei Ritzor, Rottmann und Hinderlich de Hannover, Alemanya. Col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 2000. Membre de la Societat Catalana d'Advocats de Família. Idiomes: català, castellà, anglès, francès i alemany.


Incorporada l'any 2000 a Rabionet & Associats, on va adquirir la condició de sòcia l'any 2003. És sòcia fundadora de RRA Advocats. Des dels seus inicis, la seva activitat professional s'ha centrat a les àrees de Dret Civil, Mercantil, Processal i Internacional Privat. Donat el seu coneixement d'idiomes i les seves àrees d'especialització, assessora els clients multinacionals en tots els seus assumptes jurídics. Està especialitzada en l'assessorament preventiu al client -contractes i precontractes, informes, transaccions- i en la direcció lletrada en tot tipus de procediments judicials i arbitrals. Té també una dilatada experiència en Dret de Família i Successions.