Raül Rabionet Janssen, Advocat

Raül Rabionet Janssen, Advocat

r.rabionet@rraadvocats.com


Llicenciat en Dret i Màster en Dret Financier i Tributari per ESADE – Universitat Ramon Llull (2001). Enginyer Superior en Informàtica per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), i Màster per la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (2006). Especialista en Dret de les Tecnologies de la Informació, Administració electrònica i governança electrònica de les organitzacions. Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 2001. Idiomes: català, castellà, anglès, alemany, francès i italià.


Els seus inicis a la professió es van produir l'any 2001, si bé va estar desvinculat durant un temps per completar la seva formació tecnològica a l'estranger. Va reprendre l’exercici de la professió l'any 2010 i compagina el seu treball jurídic amb l'assessoria i consultoria estratègica en tecnologies de la informació i la comunicació. En l'àmbit jurídic, la seva especialitat és el Dret de les Tecnologies de la Informació, i en concret la seva aplicació al comerç electrònic i la gestió de documents i signatures electròniques en l’àmbit tant públic com privat. En aquest àmbit assessora a diverses Administracions Públiques en la validesa jurídica dels seus procediments telemàtics.