Josep Rabionet Rissech, Advocat i Economista

Josep Rabionet Rissech, Advocat i EconomistaLlicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, promoció 1967. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, promoció 1968. Preparació d'oposicions per a Advocat de l'Estat durant els anys 1971 a 1973 i diversos diplomes d'especialització posterior. Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona des de l'any 1974 fins el 2014. Idiomes: català i castellà. Entén i llegeix francès i anglès.


Després d'una experiència en la direcció d'empreses, entre els anys 1967 i 1971, començà de ple en el món del Dret preparant oposicions per a Advocat de l'Estat i, en deixar-les, va començar l'exercici professional com a advocat independent. Des de l'any 1974 va ser Secretari General de l'Agrupació d'Industrials del Besòs, avui denominada del Baix Vallés, a la constitució de la qual va contribuir de manera significativa. Gaudeix d'un coneixement molt profund del món de l'empresa en les seves diverses àrees i va exercir l'advocacia assessorant a les empreses i també defensant els seus interessos tant davant de la Jurisdicció Social, com de la Civil i de la Contenciós-Administrativa. Destaquen, així mateix, els seus amplis coneixements del Dret Fiscal. Durant la seva trajectòria professional va intervenir en la constitució de més de cent societats; va dirigir fusions i escissions, va intervenir en importants casos d'adquisicions de companyies; va ser lletrat director de múltiples expedients de suspensions de pagaments, fallides i concursos de creditors i de procediments judicials de tota índole. El 2014 causa baixa, per jubilació, com a col·legiat exercent de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i cedeix el relleu als que havien estat els seus socis en els darrers anys, que han constituït Rabionet Rico & Associats, societat que compta amb el seu suport com a consultor.