Josep Joan Puy Pont, Advocat

Josep Joan Puy Pont, Advocat

jj.puy@rraadvocats.com


Llicenciat amb grau en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, promoció 1981. Diversos diplomes d'especialització en matèries fiscals, comptables i financeres. Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 1982. Idiomes: català, castellà, anglès i francès.


De forma simultània amb els seus estudis de Dret, l'any 1979 va començar a col·laborar amb un bufet professional especialitzat en tributació, on va adquirir coneixements pràctics de comptabilitat i fiscalitat. En finalitzar la carrera, i després de col·legiar-se a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, es va incorporar en condició de soci a l'esmentat bufet, on va desenvolupar la seva activitat professional com a advocat especialista en temes fiscals, comptables, mercantils i financers, assessorant a diferents empreses, algunes d'àmbit internacional, i intervenint, quan ha estat necessari, davant la Inspecció d'Hisenda, el Tribunal Econòmic-Administratiu i altres instàncies, en defensa dels interessos dels seus clients, així com en diferents constitucions, fusions, escissions, modificacions i liquidacions de societats mercantils. Entre 1994 i 1998 va col·laborar, a més, com a professor amb una acadèmia especialitzada en el recolzament docent a alumnes de la U.N.E.D., impartint les assignatures d'Hisenda Pública, i Sistema Fiscal Espanyol a estudiants de Dret i de Ciències Empresarials. L'any 2000 es va incorporar al bufet, on és el responsable directe de l'Àrea de Dret Tributari, essent soci director de la societat de gestió jurídico-fiscal-laboral, ADIEC, amb estreta col·laboració amb Rabionet Rico & Associats.