Eva Gasulla Argilés, Advocada

Eva Gasulla Argilés, Advocada

e.gasulla@rraadvocats.com


Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, promoció 1997. Programa de Doctorat en Dret Patrimonial, Universitat Pompeu Fabra, anys 1997-1999. Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic per l'Institut d'Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra, promoció 2004. Diversos cursos en l’àmbit del Dret Concursal. Col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 1998. Idiomes: català, castellà i anglès.


Incorporada l'any 1997 a Rabionet & Associats, on va adquirir la condició de sòcia l'any 2003. És sòcia fundadora de Rabionet Rico & Associats. Des dels inicis en l’exercici de la professió va col·laborar en assumptes relacionats amb el Dret civil (contractació, processal civil, immobiliari) i amb el Dret Mercantil i Concursal (societari, contractació mercantil, suspensions de pagaments i fallides, i, des de fa anys, concursos de creditors, en els quals també ha intervingut formant part de l’administració concursal). Compta també amb una dilatada experiència en l’àmbit del Dret Administratiu i Urbanístic. Ha assumit la direcció lletrada de nombrosos procediments, de molt diversa índole, davant dels òrgans judicials civils, mercantils i contenciosos-administratius. En l'actualitat, les seves principals àrees d'actuació es continuen centrant en el Dret Administratiu i Urbanístic, el Dret Mercantil i Concursal i el Dret civil, especialment processal civil.