Eva Gasulla Argilés, Advocada

Eva Gasulla Argilés, Advocada

e.gasulla@rraadvocats.com


Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, promoció 1997. Programa de Doctorat en Dret Patrimonial, Universitat Pompeu Fabra, anys 1997-1999. Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic per l'Institut d'Educació Continua de la Universitat Pompeu Fabra, promoció 2004. Diversos cursos en l’àmbit del Dret Concursal. Col·legiada a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 1998. Idiomes: català, castellà i anglès.


Incorporada l'any 1997 a Rabionet & Associats, on va adquirir la condició de sòcia l'any 2003. És sòcia fundadora de RRA Advocats. Des dels inicis en l’exercici de la professió va col·laborar en assumptes relacionats amb el Dret civil (contractació, processal civil, immobiliari) i amb el Dret Mercantil i Concursal (societari, contractació mercantil, suspensions de pagaments i fallides, i, des de fa anys, concursos de creditors, en els quals també ha intervingut formant part de l’administració concursal). Compta també amb una dilatada experiència en l’àmbit del Dret Administratiu i Urbanístic. Ha assumit la direcció lletrada de nombrosos procediments, de molt diversa índole, davant dels òrgans judicials civils, mercantils i contenciosos-administratius. En l'actualitat, les seves principals àrees d'actuació es continuen centrant en el Dret Administratiu i Urbanístic, el Dret Mercantil i Concursal i el Dret civil, especialment processal civil.