Carles Rico Avendaño, Advocat

Carles Rico Avendaño, Advocat

c.rico@rraadvocats.com


Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, promoció 1981. Cursos i seminaris de Dret Laboral. Membre de la Comissió Laboral de Foment del Treball. Estudis de fiscalitat al Centre d'Estudis Tributaris i Financers (1985). Mediador i conciliador del Tribunal Laboral de Catalunya. Col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona l'any 1983. Secretari General de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, adscrita a Foment del Treball. Idiomes: català, castellà i francès.


Soci fundador de RRA Advocats, abans denominat Rabionet Rico & Associats, i soci fundador, l'any 1997, de Rabionet & Associats. Des dels seus inicis en l'exercici de l'advocacia, l'any 1983, s'ha dedicat a l'àrea del Dret Laboral des de l'àmbit empresarial. Ha assessorat i defensat els interessos tant de companyies nacionals com multinacionals que integren la clientela del despatx. Dirigeix i assumeix l'estratègia en la negociació de convenis col·lectius i expedients de regulació d'ocupació, ostentant la direcció lletrada en els procediments que es segueixen davant la Jurisdicció Social, en totes les matèries (conflictes col·lectius, acomiadaments, sancions, classificació professional, reclamacions de quantitat, recàrrecs de prestacions i altres de Seguretat Social), i en totes les instàncies, fins i tot davant del Tribunal Constitucional.